1. Wat is WaakSamen?

WaakSamen is een gratis app voor buurtbewoners die meldingen in buurt-WhatsAppgroepen direct doorzet naar de politie. Ook de gemeente krijgt inzicht in alle veiligheidsinformatie. U betaalt slechts een lage kostenvergoeding voor de complete dienstverlening.

Meedoen & Kosten

2. Waarom WaakSamen?

De 8500 bestaande buurtappgroepen op WhatsApp vormen potentieel een bron van veiligheidsinformatie voor gemeenten en politie. Maar de informatie van bestaande buurtappgroepen wordt niet verzameld en gebundeld. Gemeente en politie krijgen hier niets van mee. Deze informatie is nu ontoegankelijk. Tegelijk daalt de aangiftebereidheid al jaren. Het is dus wenselijk om nieuwe informatiebronnen te benutten.

3. Hoe werkt de app?

Ziet de buurtbewoner een verdachte situatie? Dan meldt hij of zij dit anoniem via de WaakSamen-app in drie stappen:
 1. Kies de categorie: persoon, groep, voertuig of omgeving.
 2. Klik door de invulvelden, vul feiten in en voeg evt. een foto toe.
 3. Verstuur de melding en deel deze met de buurtappgroep.
WaakSamen genereert snel een complete melding voor de politie, met duidelijke feiten en een helder signalement. Tijdstip en locatie worden automatisch aan de melding toegevoegd.

4. Voor welke meldingen is WaakSamen bedoeld?

Voor meldingen van verdachte of onveilige situaties. Bijvoorbeeld:
 • Inbrekers
 • Vandalisme en geweld
 • Verdachte personen
We delen alle gegevens met u in overzichtelijke grafieken. Dit geeft u snel inzicht in de ontwikkelingen en trends in veiligheid.

5. Waarom willen buurtbewoners WaakSamen gebruiken?

Een buurt-WhatsAppgroep deelt de meldingen alleen met buurtgenoten. WaakSamen deelt meldingen automatisch met de politie. Zo kan de politie snel en gericht in actie komen. Ook de gemeente ontvangt de informatie, zodat ze de wijken veiliger kan maken.

6. Vervangt WaakSamen de buurt-WhatsAppgroepen?

Nee. WaakSamen ondersteunt bestaande buurtappgroepen. Het zet de meldingen uit buurtappgroepen om naar concrete stuurinformatie.

7. Zijn de meldingen in WaakSamen anoniem?

Ja. Buurtbewoners hoeven geen account aan te maken voor WaakSamen. WaakSamen heeft hun persoonlijke gegevens niet nodig. Het werkt samen met Meld Misdaad Anoniem. WaakSamen verkoopt geen gegevens of data (en zal dat nooit doen). Er is sprake van onafhankelijk toezicht op de database.

8. Hoe zit het met de privacy?

De privacy van buurtbewoners is gegarandeerd, want WaakSamen:
 • verkoopt geen gegevens of data (en zal dat nooit doen).
 • voldoet aan de (nieuwe) privacywetgeving (AVG).
 • werkt samen met Meld Misdaad Anoniem.
Er is sprake van onafhankelijk toezicht op de database.

9. Gebruikt WaakSamen persoonsgegevens?

Nee. Buurtbewoners hoeven geen account aan te maken voor WaakSamen. WaakSamen heeft uw persoonlijke gegevens niet nodig. Het werkt samen met Meld Misdaad Anoniem. WaakSamen verkoopt geen gegevens of data (en zal dat nooit doen). Er is sprake van onafhankelijk toezicht op de database.

10. Welke inzichten biedt WaakSamen de gemeente?

WaakSamen kent uitgebreide rapportagemogelijkheden. U past eenvoudig trendanalyses toe. Met filters zoomt u in op een buurt of een bepaalde periode.  WaakSamen helpt u:
 • snel interveniëren bij (dreigende) ondermijning.
 • (ongewenste) situaties in de toekomst voorspellen.
 • actief uiting geven aan uw veiligheidsbeleid.
 • input krijgen voor quickwins en langetermijnverbeteringen.
Alle gegevens worden bewaard in de backend. U kunt met enkele muisklikken de actuele veiligheidssituatie in de gemeente beoordelen.

11. Hoe helpt dit bij ons veiligheidsbeleid?

WaakSamen slaat alle veiligheidsmeldingen op en dient zo als bron van informatie en signaleringsinstrument voor politie en gemeente. Dit stelt u in staat om trendanalyses op te stellen.  U krijgt inzicht in de feitelijke situatie en hoe deze zich verder ontwikkelt bij ongewijzigd beleid. Vervolgens kunt u de impact van bepaalde beleidsmaatregelen voorspellen. U krijgt de kennis om gemotiveerde beleidskeuzes te maken.

12. Is WaakSamen te koppelen met andere bronnen?

Ja, we verrijken WaakSamen met data uit de (IoT-)devices van de smart city en andere databronnen om tot stuurinformatie te komen. Automatisch zijn o.a. gekoppeld CBS-gegevens over de Wijken en Buurten en gegevens van het RDW. Zo zorgt WaakSamen voor extra data die u helpt om beargumenteerde beleidskeuzes te maken – én met feiten te onderbouwen.

13. Waar kun je de WaakSamen-app downloaden?

De app is eenvoudig te downloaden in de App Store of in Google Play.

14. Wat zijn de kosten van WaakSamen?

WaakSamen is gratis voor buurtbewoners. Iedereen kan de app gratis downloaden. De gemeente betaalt slechts een kostenvergoeding. Hier vindt u een overzicht van alle kosten.

15. Hoe kan onze gemeente meedoen?

Uw gemeente doet eenvoudig mee met WaakSamen, dit gaat in 5 stappen:
 • Lanceerdatum vastleggen
 • Afspraak plannen
 • Technische realisatie
 • Interne voorlichtingsbijeenkomst
 • Toegang tot het mediapakket
 • Eerste maandfactuur
Lees meer over het stappenplan.

16. Is er een internetverbinding nodig voor de app?

Ja, de WaakSamen-app werkt alleen met een internetverbinding. Wil een buurtbewoner een melding doen en heeft hij of zij geen internetverbinding? Dan is het advies om de melding direct door te geven aan de politie en later de melding in WaakSamen te voltooien.

17. Op welke telefoons werkt de app?

WaakSamen werkt op alle smartphones en apparaten met een Android-, iOS- of Windows-besturingssysteem.

18. Waarom wil WaakSamen locatiegegevens gebruiken?

Met deze gegevens kunnen gemeente en politie zo snel mogelijk in actie komen op de juiste locatie. Will een gebruiker liever niet zijn locatiegegevens delen? Dat kan ook. Hij of zij vult dan handmatig de locatie in van de verdachte situatie.

19. Waar kan ik terecht met vragen over WaakSamen?

Neem contact op via e-mail: contact@waaksamen.com.

20. Door wie is WaakSamen ontwikkeld?

WaakSamen is een oplossing van VCS Observation. Lees meer over VCS Observation.