Gratis WaakSamen-app

De buurtbewoner geeft zijn melding in drie stappen:

 1. Kies de categorie: persoon, groep, voertuig of omgeving.
 2. Klik door de invulvelden, vul feiten in en voeg eventueel een foto toe.
 3. Deel de melding met de buurtappgroep, politie en gemeente.

Gemeenten betalen slechts een kostendekkende vergoeding. Dit is inclusief meldingen doorzetten, online dashboard en rapportagetool.

Belangrijk om te weten, WaakSamen:

 • is gratis voor buurtbewoners en blijft da t ook.
 • verkoopt geen gegevens of data (en zal dat nooit doen).
 • is AVG-proof: de privacy van burgers is 100% gegarandeerd.
 • vervangt buurtappgroepen niet, het werkt ermee samen.
Voor buurtbewoners

Video: WaakSamen

Ontdek hoe WaakSamen uw gemeente kan helpen.

0

0 k

WhatsApp Buurtpreventiegroepen
Leden in Whatsappgroepen

Van data naar stuurinformatie

WaakSamen kent uitgebreide rapportagemogelijkheden. U past eenvoudig trendanalyses toe. Met filters zoomt u in op een buurt of een bepaalde periode.

WaakSamen helpt u:

 • snel interveniëren bij (dreigende) ondermijning.
 • (ongewenste) situaties in de toekomst voorspellen.
 • actief uiting geven aan uw veiligheidsbeleid.
 • input krijgen voor quickwins en langetermijnverbeteringen.

Alle gegevens worden bewaard in de backend. U kunt met enkele muisklikken de actuele veiligheidssituatie in de gemeente beoordelen.

Snel inzicht in veiligheid
We delen alle gegevens in overzichtelijke grafieken. Dit geeft u snel inzicht in de ontwikkelingen en trends in veiligheid.

Koppelen met externe bronnen

We verrijken WaakSamen met data uit de (IoT-)devices van de smart city en andere databronnen om tot stuurinformatie te komen.

Automatisch zijn o.a. gekoppeld CBS-gegevens over de Wijken en Buurten en gegevens van het RDW.

Beargumenteerde beleidskeuzes
WaakSamen zorgt voor extra data die u helpt om beargumenteerde beleidskeuzes te maken – én met feiten te onderbouwen.

Gemeente Aansluiten